זכויות בעלי כוויות

זכויותכוויות יכולות להיגרם עקב סיבות שונות. חומרת הפגיעה נמצאת על טווח שבין כוויה קלה  ועד חמורה. החל מדרגת חומרה מסוימת כוויה יכולה לזכות את הסובלים ממנה באחוזי נכות. ההכרה בנכות עקב הכוויה מקנה לבעלי הכוויות זכויות שונות שיכולות להקל על חייהם.

מתי כוויה הופכת לנכות ומזכה בזכויות?

כוויות הן סוג פגיעה שכיח. הן נגרמות מחשיפה ממושכת מדי לשמש, בישול לא זהיר, מגע עם גוף חם בזמן עבודה ועוד.

ישנן 4 דרגות כוויה:

 דרגה 1 : הכוויה הקלה ביותר. פוגעת רק בשכבת העור העליונה. דורשת טיפול מקומי בלבד וחולפת כעבור זמן קצר מבלי להשאיר צלקות.

דרגה 2 : פוגעת בשכבה השנייה של העור, הדרמיס. כוויות אלה דורשות טיפול רפואי הכולל חבישה מיוחדת ומריחת משחות הכוללות גם מרכיב אנטיביוטי. לעתים נדרש שיקום של כמה שבועות.

דרגה 3 : כוויה בדרגה חמורה. כוויות אלה חודרות את כל שכבות העור, גורמות כאב רב ולרוב תישאר צלקת גם לאחר טיפול. במצבים מסוימים כוויה בדרגה זו עלולה גם לסכן חיים.

דרגה 4 : הכוויה בדרגה הקשה ביותר. חודרת את כל שכבות העור בחלקים נרחבים. העור הופך שחור וקשה. הכוויה פוגעת גם שכבה העצבית ולכן הנפגע אינו חש כאב. כוויות אלה מעמידות את הנפגע בסכנת חיים. זו פגיעה מלאה בעור אשר תדרוש שיקום ארוך ותשאיר צלקות ופגיעה באיכות החיים ובתפקוד.

על מנת לקבוע האם הכוויה מהווה פגיעה שגורמת לנכות נלקחים בחשבון מספר קריטריונים:

  • האם הכוויה גורמת לכאב?
  • האם הכוויה היא חיצונית וגורמת לפגם אסתטי?
  • האם הכוויה גורמת לפגיעה בתפקוד? (פגיעה ביכולת לעבוד, פגיעה ביכולת לטפל במשק הבית וכדומה).

כל אחד מהקריטריונים נבדק גם על טווח של חומרה. מה עוצמת הכאב (קלה – קשה), מה גודל, עומק ומידת הכיעור שגורמת הכוויה? האם זה במקום חשוף כמו הפנים, או במקום שניתן להסתרה כמו הגב למשל? עד כמה הפגיעה פוגעת בתפקוד? האם האדם יכול לתפקד אך קשה לו יותר או שאינו יכול לתפקד כלל?

זכויות המוענקות לנפגעי כוויות

נפגעי כוויות בדרגות הקשות, אשר הכוויה גורמת לכאב, פגיעה אסתטית ופגיעה בתפקוד זכאים לזכויות שונות מגורמים שונים. להלן חלק מן הזכויות:

זכויות בביטוח לאומי

הגורם החשוב ביותר למתן הזכויות הוא המוסד לביטוח לאומי. הפניה לביטוח לאומי מתחילה בתביעת נכות. קבלת הזכויות כמעט על ידי כל המוסדות מותנית בכך שהתובע יוכר על ידי ביטוח לאומי כנכה.

  • הכרה בנכות וקבלת אחוזי נכות: דורשת מילוי טפסים, צרוף חומר רפואי רלוונטי ועמידה בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי שתקבע האם האדם יוכר כנכה ומה הם אחוזי הנכות. ככל שאחוזי הנכות גבוהים יותר, כך גדלות הזכויות המוקנות בעקבותיהם.
  • קצבת נכות: נכה החל מגובה אחוז מסוים (כ-50%) מוכר כאדם שכושר עבודתו נפגע ולכן זכאי לקצבת נכות חודשית. מדובר בסכום כסף המשולם לנכה באופן חודשי.
  • שיקום מקצועי: אדם שנפגע מכוויות ואינו יכול להמשיך לעבוד במקצועו הקודם זכאי ללמוד מקצוע במימון ביטוח לאומי, מקצוע בו יוכל לעבוד למרות מגבלותיו.
  • קצבת ניידות: נפגעי כוויות אשר הכוויה פוגעת ביכולת הניידות שלהם (למשל כוויות קשות ברגליים) זכאים לקצבת ניידות שתסייע להם במימון רכישת ואחזקת רכב צמוד.

זכויות במס הכנסה

בעלי כוויות קשות אשר מוכרים כנכים בעקבות הכוויה זכאים להקלות במס הכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שלהם.

זכויות ברשויות המקומיות

בעלי כוויות נכים זכאים להנחה בארנונה.

תביעת חברות הביטוח

מצבים רבים של כוויה נגרמים בעקבות רשלנות של גורם שלישי. במצבים אלה זכאי הנתבע לתבוע את הגורם האחראי לכוויה ואת חברת הביטוח שלו ולקבל פיצויים.

אנשים שסובלים מפגיעות הגורמות לסבל ופגיעה בתפקוד זכאים לזכויות שונות שיכולות להקל במעט את סבלם.