אבחון כוויות

אבחון

כוויה מוגדרת כפגיעה בעור כתוצאה מחשיפה לחום, כימיקלים או גורמים אחרים, וניתן בקלות לסווג את דרגת הכוויה על פי עומק הפגיעה העורית (דרגות 1-4). בשל הסיבוכים השונים העלולים להופיע אצל אנשים אשר סובלים מכוויות, והצורך בהחלטה האם יש צורך לאשפז את המטופל ביחידת הכוויות או שניתן להסתפק בטיפול ביתי, קיים צורך בהנחיות מסודרות בנוגע להמשך […]